Görsel ve yazılı medyada çoğunlukla uzman olmayan kişilerin genelde bilimsel olarak kanıtlanmamış bitkisel ürünlere ait bilgileri doğrudan topluma her derde deva mucize bir tedavi gibi sunulması, toplum sağlığı problemlerine yol açabilmektedir. Bitkilerle tedaviyi her derde deva gibi görmek, ya da bitkilerin sağlığa hiç katkısı olmayan “kocakarı ilacı” gibi görerek dışlamak yanlış iki görüştür. Esasında bitkiler ile tedaviye doğru yaklaşım bu iki uç görüşün ortalamasıdır.

Halk hekimliği, insanların çeşitli bitkilerin hangi hastalıklara iyi geldiğini deneme yanılma yöntemi ile elde ettikleri tecrübeleri genelde sözlü yollardan sonraki nesillere aktararak oluşmuştur. Çoğu ülkedeki halk tıplarına ait bilgiler genelde yazılı kaynaklarda bulunmamaktadır.

Hindistan ayurveda tıbbı, Çin geleneksel tedavi sistemi, Japon Kampo tıbbı, Fars-Arab (Unani) geleneksel tıbbı, İbni Sina tıbbı gibi geleneksel tedavi yöntemleri; en az 3000 yıllık sistemler olup, yazılı kaynaklara dayanır ve reçeteleme sistemleri vardır.

Geleneksel fitoterapi antalya veya halk tıbbında kullanılan bitkilere ait bilgilerin kaynağı doğru ise kanıta-dayalı olduğu söylenebilir. Ancak günümüzde gelişen metotlar ve teknoloji ile geleneksel bilgiler de bilimsel zeminde araştırılmalıdır. Bu bağlamda gerek Farmakognozi alanında in vitro araştırmalarda ve gerekse klinik araştırmalar da bitkiye ait bilinen standart dozun etkinliği araştırılmalıdır.

Akılcı (Rasyonel) Fitoterapi Antalya, tıbbi bitkilerin bilimsel temele dayalı akılcı ve kanıta dayalı bir yaklaşımla hastalıkların tedavisi veya önlenmesinde kullanımını anlamına gelmektedir. Antalya Fitoterapi, pozitif bir tıp bilimidir, bilimsel kanıtlara dayanır. Başka bir ifade ile rasyonel fitoterapi antalya, tıbbi bitki monograflarına dayanan, bilimsel araştırmalar ile etkisi ve güvenirliği kanıtlanmış etkin maddeleri belirlenmiş dozları içeren standart ekstraktların hastalıkların tedavi ve önlenmesinde kullanılmasıdır. Fitoterapi Antalya, alternatif bir tedavi yöntem olmayıp destekleyici ya da tamamlayıcı tedavi şeklidir.

Fitoterapötik (Bitkisel İlaç); belirli bir farmasötik formda, dozajda ve ambalajda sunulan, belirli bir endikasyona sahip, farmakopelerde tanımlanmış dozlarda ve etken maddeleri belirlenmiş standardize ekstreleri ya da bitkisel drogları içeren ürün olmalıdır. Standardize fitoterapötikler; farmakopelere uygun GAP/GMP kalitesinde, farmakolojik, toksikolojik çalışmalar ile güvenliği tanımlanmış, endikasyona dayanan klinik çalışmalar ile etkisi gösterilmiş ürünler olmalıdır. Antalya fitoterapide kullanılan standardize fitoterapotiklerin; yabancı madde kontrolü, mikroskobik kontrolü, pestisit ve ağır metal kontrolü, etken madde kontrolü, biyolojik toksite testleri gibi aşamalardan geçmelidir. Bu kavramlar çağdaş ilaç kavramına uygun kriterlerdir. Antalya fitoterapi uygulanmasında kullanılan bitkisel ilaçların ruhsatlandırma kuralları ve aşamaları ilaçlarda uygulanan kurallar ile aynıdır.

×

 

Merhaba!

WhatsApp üzerinden randevu almak için aşağıdaki danışanımıza tıklayın.

×