ANTALYA HOMEOPATİ NEDİR?

Bütüncül tedavi yöntemi olan “Homeopati” nin anlamı eski Yunancadan geliyor.

Homeos” – benzer ve “Pathos” – acı çekmek, hastalık – anlamında olan iki kelimeden oluşuyor. Yaklaşık 300 yıldır dünyada uygulanan bu alternatif tıp yöntemi insanı bir bütün olarak ele alıyor ve hastalık belirtilerini değil, insanı tedavi etmeyi amaçlıyor. Antalya Homeopati insanın ruh ve vücudunu tek bir sistem olarak kabul ediyor. Ortaya çıkan hastalık belirtisini değil, bu hastalığa yol açan ana sebebi ele alıp tedavi ediyor. Antalya Homeopatide hastalık yok hasta vardır. Homeopat – doktorun görevi vücuttaki tüm değişikliklerin tamamını ele almak ve kişiye özel bütüncül tedavi uygulamaktır. Aynı zamanda Homeopati kendini iyileştirmek için yavaşça vücudu uyarır.

Antalya Homeopati’nin temel ilkesi 2000 yıl önceki Hipokratın antik fikrinden yola çıkıyor “Similia similibus curantur” – yani “Benzeri benzer ile tedavi” etmektir. Bunun anlamı – hastalığa sebep olan madde, aynı hastalığın tedavisinde de kullanılır. Yani sağlıklı insana yüksek miktarda tıbbi madde verildiğinde ortaya hastalık ve bir takım belirtiler ortaya çıkar. Buna benzer belirtileri ve rahatsızlığı olan hastaya düşük miktarda aynı maddeden verildiğinde ortaya çıkan hastalığı veya belirtiyi tedavi eder demektir.

Antalya Homeopati, 250 yıl kadar önce Alman doktor Hahnemann tarafından geliştirilmiş ve ilkeleri belirlenmiştir. Hahnemann, alışılagelmiş tıbbi tedavilerin aksine bir şifa yönteminin hastaya hiçbir zarar vermeden uygulanması ve yan etkilerinin olmaması gerektiğini, tedavinin kısa ve etkili olmasını savunmuştur.

Antalya Homeopati doktor görüşmesi alışılmış doktor görüşmesinden çok farklıdır. Görüşme yaklaşık 1 – 1,5 saat sürebilir. Bu süre zarfında doktor hastasına onlarca soru sora bilir, hasta için bazen garip bazen de zor sorular. Tüm bu sorgulamanın amacı hastayı iyi tanımak, hastalığın ana sebebini ortaya çıkarmak ve nihayetinde doğru tedaviyi uygulamaktır.

Homeopat Selma Öztürk – doktor hastasının sadece fiziksel bulgularını değil, aynı zamanda insanın manevi deneyimlerini, duygularını, hobilerini, korkularını, duygusal durumunu da inceler. Tüm bulguların etkileşimini ve varsa bağlantısını bulmaya çalışır. Hastasının, bir çok kişide buluna bilen rahatsızlığının diğerlerinden ne farkı olduğunu anlamaya çalışır. Bu sebepten Homeopat-doktora baş ağrısı şikayeti ile başvuran 5 farklı hastaya 5 farklı ilaç verilir. Çünkü bu 5 farklı hastanın baş ağrısı sebepleri, ağrı şiddeti ve karakteri, ağrı zamanları birbirinden farklıdır. Her insan farklıdır. Ahmet bey ve Mehmet bey aynı öksürük şikayeti ile doktora başvurduklarında her ikisine de iki farklı öksürük ilacı verilir. Görüşmede hastadan elde edilen tüm bilgilerin sonucunda kendisine kişisel yapısal ilaç verilir.

Antalya Homeopatide kronik hastalıkların tedavisi birkaç ay ile birkaç yıl arasında süre bilir. İyileşme süresi vücudun genel durumuna ve daha önce yapılmış baskılayıcı tedavilere bağlıdır (hormon tedavisi, antibiyotik, kullanılan aşılar). Aynı zamanda kronik hastalığın şiddeti ve hastanın yaşı da çok etkili (genç hastalarda, çocuklarda iyileşme daha hızlı görülüyor). Tedaviye ne kadar erken başlanırsa sonucu da o kadar erken hissedilir. Akut hastalıklar ise daha hızlı tedavi edilir – birkaç saat ile birkaç gün arasında.

Antalya Homeopatik tedavi sürecinde doktor, ilacın dozunu (potensini) değiştirmesi veya tekrarının gerekip gerekmediğini görmesi için hastasını takip etmek zorunda. Bazı durumlarda tekrar bir görüşme yapılması durumları söz konusu olabilir. Tekrar görüşmesi genelde 1,5 – 2 aydan sonra oluyor. Sıklıkla hasta ilk doktor muayenesinde ayrıntılı bilgi vermeyebilir veya vermek istemiyor. Örneğin, kuş korkusunun normal olduğunu, su sesinden korktuğunu, her gece aynı saatte yatağından fırlayıp evde hırsız var mı kontrol etmesi, her haftanın aynı gün- aynı saatte baş ağrısı olduğunu, sınava girmeden önce mutlaka ishal olduğunu, aşırı ağız kuruluğu olduğu halde (tüm tetkiklerinin normal olması) hiç susamadığı, vücudunda belli saatlerde veya dönemlerde şiddetli ağrı olması (tetkiklerde hiçbir sorunun olmaması durumları) gibi garip şikayetleri olağan olarak kabul ediyor. Çünkü uzun yıllardır çektiği bu gibi şikayetlere alışmıştır. Doktorunun bunu bilmesine gerek olmadığını düşünüyor. Antalya Homeopatide hasta ile doktorunun samimiyet ve güveni çok önemlidir. Hasta ne kadar ayrıntılı bilgi verirse doğru tedavi yapılması o kadar kolaylaşıyor.

Antalya Homeopati acil cerrahi müdahale gerektiren durumlar hariç, hemen hemen tüm akut ve kronik hastalıkları tedavi edebilir. Ayrıca çoğu zaman modern tıpla birlikte de uygulanıyor.

DÜNYA’DA HOMEOPATİ

Antalya Homeopati yaklaşık 250 yıldır Avrupa, Amerika ve Hindistan da çok sık kullanılan doğal,yan etkisiz bütüncül alternatif tıp sistemidir.

Dünya Sağlık Örgütü ‘nün verilerine göre en sık kullanılan tamamlayıcı tıp yöntemidir. Avrupa da halkın %50’den fazlası homeopatik tedavi görmekte, doktorların %50 den fazlası homeopatiyi diğer tedavi yöntemleriyle birlikte önermektedir.

TÜRKİYE’DE HOMEOPATİ

2014 Yılı itibarı ile Türkiye’ de 27.10.2014 tarihli ve 29158 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ‘’Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği’’ kapsamında T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından kabul edilmiştir.

HOMEOPATİ TEDAVİSİNDE KULLANILAN REMEDİLER

Antalya Homeopati, özünde maddelerin enerji verici özelliklerinden faydalanarak vücudun iyileşme ve savunma sistemlerini güçlendirir. Homeopetik remediler (ilaçlar) tümüyle doğal maddeleri esas alarak hazırlanır (ilaçların %80 bitkilerden, %15 ise minerallerden elde ediliyor. Diğer %5’lik dilimi ise nadir de olsa canlı doku, mantar ve doğada bulunan maddelerden elde ediliyor.) ve bu maddelerin özel enerjilerini açığa çıkaran potentizasyon denilen özel bir yöntemle hazırlanır. İleri derecede sulandırılır ve mekanik enerji uygulanır. Kuantum teknikleri, koherent su deneyleri ve polarize su moleküllerine uygulanan cluster (küme) kavramı, suyun çok özel yapıya sahip olduğunu ve maddelerden gelen bazı özel bilgileri taşıyabildiğini göstermektedir. Maddeye ait bilgiler suda kalır maddenin kendisi kalmaz bu nedenle doğadaki bütün maddeler ve bitkilerden yararlanılır.

Günümüzde 4000 üzerinde homeopatik ilaç mevcut. İlaçlar genelde Avrupa ve Amerika’da bulunan fabrikalarda özel teknoloji yöntemiyle üretiliyor.

HOMEOPATİDE HANGİ REMEDİ KULLANILACAĞININ BELİRLENMESİ

Antalya Homeopatide hastanın kullanacağı remediye yaklaşık 2 saat süren görüşme ile karar verilir.

Antalya Homeopatide tedavi kişiye özeldir.

HOMEOPATİK REMEDİNİN ETKİSİ

Antalya Homeopatik remediler hastanın yaşam gücünü  aktive eder. Bu ilaçlar hastanın kendi gücüyle çalıştığı için zararsız ve yan etkisizdir. (en kötü etkisi etki etmemesi olabilir.) yaşam gücünü bir balona benzetebiliriz ; travmalar ,stresler balonda delik açar ve enerji kaybına neden olur. Enerji sızıntısını bulup yama yapabilirsek, yaşam gücü hastalığı doğal yollardan iyileştirir.

HOMEOPATİK TEDAVİ KİMLERE YAPILABİLİR

*Bebekler, çocuklar, gebeler, emziren anneler, yaşlılar dahil her yaş ve bütün hastalıklarda kullanılır. Bazen tedavi edici bazen de destek tedavisi olur ve hastanın yaşam kalitesini artırır.

*Kronik hastalığı olanlar normal tedavileri devam ederken ilaçları kesilmeden homeopatik tedavi alabilirler çünkü hiçbir ilaçla etkileşim söz konusu değildir.

×

 

Merhaba!

WhatsApp üzerinden randevu almak için aşağıdaki danışanımıza tıklayın.

×