Fonksiyonel Tıp Antalya (FT), kronik (süreğen) kompleks (karmaşık) hastalıklara yeni bir metodoloji, yeni bir sistematik yaklaşım sunar.

Yüzyıl önce çok az olan kalp hastalığı, kanser, inme, demans, otoimmün hastalıklar, otizm, alerjiler, psikiyatrik hastalıklar, obezite ve diyabet gibi kronik hastalıklar bugün adeta dünya çapında birer salgın boyutuna ulaşmış durumdadır. Hastalıklar hakkında artan bilgi ve yeni geliştirilen ilaçlara rağmen kronik hastalıklara yakalananların sayısındaki önlenemeyen yükselişe bakıldığında (artan yaşam süresinden bağımsız) mevcut yaklaşımdan farklı bir bakış açısı ile yeni bir yol haritasına ihtiyaç olduğu açıktır.

Günümüzde kronik hastalıklar modern dünyadaki ölümlerin ortalama yüzde 70’inden sorumlu tutulmaktadır. Dünyada 400 milyondan fazla kişi şeker hastası ve bu sayının önümüzdeki 15 yılda 600 milyonu geçmesi bekleniyor. Ülkemizde on yıl içerisinde diyabet yüzde 100 civarında artış gösterdi.

 

 

Fonksiyonel Tıp neler yapar

“Tüm hastalıklar bağırsakta başlar”

HİPOKRAT

Fonksiyonel Tıp Antalya neler ile ilgilenir ?

  • Fonksiyonel Tıp Antalya (FT) nasıl hastalandığımız ve sağlığımızı nasıl kazanacağımız ile ilgilenir.
  • Fonksiyonel tıpta belirtiler değil bütün vücut sistemi tedavi edilir.
  • Fonksiyonel tıp en ileri bilimi pratik bir klinik metotla ile sağlığımızın hizmetine sunar.
  • Fonksiyonel Tıp Antalya düşünce tarzında kronik hastalıklara neden olan sebepler anlaşıldığında hastalıklara konulan teşhisler yani hastalık isimleri (hastalık sınıflandırması, ICD kod) anlamsızlaşır. Bir başka ifade ile fonksiyonel tıp, hastalığın hangisi olduğu değil, sağlığın nasıl ve hangi noktada bozulduğuna odaklanır. Fonksiyonel Tıp Antalya, teşhis konulan hastalıkların adlarının arasında dolaşmaktan öteye bakarak (mesleki kılavuzların sınırları dışına çıkarak); makro bir yaklaşım ile hastalıkların nedeni, nasılı ve altında yatan mekanizmaları (kök nedenleri) açıklamaya çalışır.
  • Fonksiyonel Tıp Antalya, kanıta dayalı araştırma makalelerine (Temel bilimler araştırma literatüründen özümsenen) dayanarak moleküler biyolojibiyokimyafizyolojigenetik-epigenetikimmünolojiepigenetiknutrigenomiktoksikolojimikrobiyoloji gibi temel bilimlerin penceresinden, bilimlerdeki son gelişmeler ile açıklanabilir, tekrar edilebilir (reproducible) bilimsel mekanizmalar ile çerçevesi çizilmiş disipliner biçimde hastalığın patofizyolojisini inceleyerek hastalığın altında yatan biyolojik fonksiyon bozuklukları tespit edip ortadan kaldırmayı hedefler. Bir başka ifade ile organizmanın hastalık süreçlerinde de devam eden tamir etme, savunma, dengeyi koruma yani kendini iyileştirme yönündeki çabayı ölçmek ve değerlendirmek ve desteklemeye çalışır.
  • Fonksiyonel Tıp Antalya misyonu, kronik kompleks hastalıklar için, araştırma dünyasından klinik pratiğe ulaşacak sistematik bir yaklaşım sunmaktır.

Esasında bir sebep onlarca hastalığa neden olabileceği gibi bir hastalığında onlarca nedeni olabilir. Örneğin gluten alerjisi, kendini çölyak hastalığı, romatoid artrit, diyabet, kalp hastalığı, inflamasyon (iltihab), bağırsak hastalığı, depresyon, otizm osteoporoz ve benzeri hastalıklar olarak ortaya çıkabilir.

Diğer yandan bir hastalığın örneğin demansın (bunama); vitamin B12 yetersizliği, enfeksiyonlar, insülin direnci ve ağır metal zehirlenmesi gibi birçok sebepleri olabilir. Kronik hastalıklar genellikle, çok çeşitli risk faktörleri içeren, farklı etkenlerin neden olduğu hastalıklardır.

Örneğin depresyon belirtileri; duygusal bir travmadan, tiroidi yavaşlatan bir gluten alerjisinden, B12 vitamini eksikliğinden, D vitamini eksikliğinden, bağırsağın doğal florasının bozukluğundan kaynaklı bağırsakta meydana gelen inflamasyondan (yangı), vücutta aşırı civa yüklenmesinden, omega 3 eksikliğinden ya da  insulin direnciden kaynaklanıyor olabilir.

Kaynaklar:

  1. Dr. Mustafa Atasoy, Fonksiyonel Tıp Kitabı, 4.baskı.
  2. Dr. Mark Hyman, Kan Şekeri Diyeti- Nisan 2013.
  3. Textbook of Functional Medicine 2010 by Alex Vasquez Sidney MacDonald Baker, Peter Bennett, Jeffrey S. Bland, Leo Galland, Robert J. Hedaya (Author), Mark Houston, Mark Hyman, Jay Lombard, Robert Rountree.
 
×

 

Merhaba!

WhatsApp üzerinden randevu almak için aşağıdaki danışanımıza tıklayın.

×